- TRANG SOI CẦU XỔ SỐ MIỀN BẮC CHUẨN NHẤT -

Thông báo từ ban quản trị

Website chúng tôi cung cấp các dịch vụ soi cầu lô, soi cầu đề... Con số được các chuyên gia soi cầu chọn lọc kỹ càng và được các anh em thống nhất. Chúng tôi sẽ giúp anh em đã từng xa bờ vào bờ cập bến..
Các anh em lưu ý: Dịch vụ soi cầu của chúng tôi không biết chính xác 100% kết quả, chúng tôi chỉ dựa vào kinh nghiệm, số liệu kết quả cũ để tìm ra 1 con số đẹp có thể về trong kết quả ngày hôm sau. Vì vậy lấy số hay không là quyền của bạn!!
Các bạn sẽ nhận được số từ 10h00 đến 18h00.
ANH EM NHANH TAY NHẬN NGAY SỐ VIP NÀO!

Liên hệ - Hỗ trợ

Hotline: 0943.901.282 - Hỗ trợ với trường hợp không nạp được thẻ và nạp thẻ mà ko lấy được số do hệ thống bị lỗi (Lưu ý: Chỉ nhận SMS).

Thống kê đầu đuôi loto

Biên độ ngày:

Khoảng ngày:

Thống kê trong 20 ngày gần đây nhất.
Ngày\Đầu0123456789
24/11/20171 lần1 lần1 lần4 lần4 lần3 lần3 lần3 lần3 lần4 lần
23/11/20171 lần2 lần2 lần3 lần3 lần4 lần3 lần2 lần3 lần4 lần
22/11/20173 lần3 lần4 lần5 lần0 lần2 lần4 lần2 lần3 lần1 lần
21/11/20171 lần2 lần1 lần1 lần3 lần4 lần5 lần4 lần2 lần4 lần
20/11/20172 lần4 lần2 lần4 lần3 lần4 lần3 lần2 lần2 lần1 lần
19/11/20176 lần3 lần5 lần3 lần2 lần1 lần3 lần0 lần1 lần3 lần
18/11/20172 lần1 lần6 lần4 lần4 lần4 lần3 lần1 lần1 lần1 lần
17/11/20176 lần2 lần6 lần2 lần2 lần3 lần2 lần1 lần2 lần1 lần
16/11/20170 lần4 lần1 lần1 lần4 lần7 lần1 lần2 lần4 lần3 lần
15/11/20172 lần4 lần2 lần1 lần3 lần3 lần1 lần7 lần0 lần4 lần
14/11/20173 lần3 lần4 lần2 lần3 lần3 lần3 lần3 lần1 lần2 lần
13/11/20173 lần3 lần3 lần4 lần2 lần1 lần2 lần5 lần4 lần0 lần
12/11/20172 lần1 lần3 lần4 lần2 lần3 lần5 lần1 lần4 lần2 lần
11/11/20171 lần3 lần1 lần3 lần0 lần2 lần2 lần7 lần4 lần4 lần
10/11/20171 lần6 lần3 lần1 lần1 lần1 lần7 lần2 lần3 lần2 lần
09/11/20173 lần1 lần3 lần1 lần2 lần5 lần6 lần3 lần0 lần3 lần
08/11/20171 lần0 lần6 lần2 lần4 lần1 lần1 lần4 lần5 lần3 lần
07/11/20172 lần3 lần3 lần5 lần2 lần3 lần4 lần0 lần1 lần4 lần
06/11/20174 lần2 lần3 lần2 lần4 lần1 lần5 lần2 lần2 lần2 lần
05/11/20173 lần3 lần4 lần1 lần4 lần4 lần4 lần1 lần2 lần1 lần
Tổng47 lần51 lần63 lần53 lần52 lần59 lần67 lần52 lần47 lần49 lần
Thống kê trong 20 ngày gần đây nhất.
Ngày\Đầu0123456789
24/11/20173 lần3 lần0 lần3 lần4 lần2 lần5 lần0 lần2 lần2 lần
23/11/20172 lần2 lần4 lần3 lần2 lần2 lần2 lần1 lần2 lần2 lần
22/11/20172 lần1 lần3 lần4 lần4 lần1 lần0 lần1 lần3 lần3 lần
21/11/20173 lần2 lần6 lần3 lần0 lần2 lần2 lần1 lần2 lần1 lần
20/11/20175 lần2 lần4 lần3 lần0 lần1 lần1 lần5 lần1 lần3 lần
19/11/20172 lần4 lần2 lần4 lần1 lần3 lần1 lần1 lần1 lần4 lần
18/11/20173 lần2 lần4 lần1 lần3 lần4 lần3 lần1 lần3 lần1 lần
17/11/20173 lần0 lần2 lần1 lần2 lần1 lần4 lần2 lần4 lần4 lần
16/11/20173 lần4 lần1 lần2 lần0 lần2 lần4 lần4 lần2 lần4 lần
15/11/20173 lần2 lần2 lần1 lần2 lần3 lần4 lần3 lần1 lần4 lần
14/11/20171 lần3 lần2 lần3 lần3 lần4 lần3 lần3 lần2 lần2 lần
13/11/20172 lần3 lần3 lần3 lần3 lần3 lần4 lần3 lần1 lần1 lần
12/11/20174 lần0 lần1 lần2 lần3 lần5 lần4 lần3 lần1 lần1 lần
11/11/20173 lần2 lần2 lần2 lần4 lần2 lần2 lần2 lần4 lần2 lần
10/11/20173 lần3 lần1 lần4 lần2 lần3 lần1 lần1 lần1 lần3 lần
09/11/20171 lần1 lần5 lần1 lần4 lần4 lần0 lần4 lần2 lần2 lần
08/11/20173 lần3 lần3 lần3 lần2 lần2 lần2 lần2 lần2 lần2 lần
07/11/20172 lần3 lần3 lần2 lần2 lần4 lần3 lần2 lần2 lần0 lần
06/11/20172 lần4 lần2 lần1 lần1 lần4 lần0 lần1 lần2 lần3 lần
05/11/20173 lần1 lần4 lần3 lần3 lần4 lần2 lần1 lần2 lần3 lần
Tổng60 lần49 lần59 lần53 lần49 lần60 lần53 lần58 lần52 lần47 lần