- TRANG SOI CẦU XỔ SỐ MIỀN BẮC CHUẨN NHẤT -

Thông báo từ ban quản trị

Website chúng tôi cung cấp các dịch vụ soi cầu lô, soi cầu đề... Con số được các chuyên gia soi cầu chọn lọc kỹ càng và được các anh em thống nhất. Chúng tôi sẽ giúp anh em đã từng xa bờ vào bờ cập bến..
Các anh em lưu ý: Dịch vụ soi cầu của chúng tôi không biết chính xác 100% kết quả, chúng tôi chỉ dựa vào kinh nghiệm, số liệu kết quả cũ để tìm ra 1 con số đẹp có thể về trong kết quả ngày hôm sau. Vì vậy lấy số hay không là quyền của bạn!!
Các bạn sẽ nhận được số từ 10h00 đến 18h00.
ANH EM NHANH TAY NHẬN NGAY SỐ VIP NÀO!

Liên hệ - Hỗ trợ

Hotline: 0943.901.282 - Hỗ trợ với trường hợp không nạp được thẻ và nạp thẻ mà ko lấy được số do hệ thống bị lỗi (Lưu ý: Chỉ nhận SMS).

Thống kê đầu đuôi loto

Biên độ ngày:

Khoảng ngày:

Thống kê trong 20 ngày gần đây nhất.
Ngày\Đầu0123456789
19/09/20174 lần6 lần2 lần1 lần2 lần2 lần4 lần3 lần1 lần2 lần
18/09/20175 lần4 lần2 lần4 lần0 lần2 lần3 lần2 lần3 lần2 lần
17/09/20172 lần3 lần3 lần4 lần6 lần1 lần1 lần2 lần2 lần3 lần
16/09/20172 lần3 lần2 lần6 lần4 lần1 lần1 lần1 lần2 lần5 lần
15/09/20176 lần3 lần0 lần2 lần0 lần5 lần1 lần5 lần2 lần3 lần
14/09/20173 lần2 lần3 lần3 lần2 lần5 lần2 lần3 lần0 lần4 lần
13/09/20172 lần2 lần3 lần3 lần1 lần3 lần5 lần1 lần3 lần4 lần
12/09/20171 lần4 lần2 lần1 lần4 lần1 lần2 lần1 lần3 lần8 lần
11/09/20174 lần6 lần2 lần2 lần2 lần1 lần0 lần1 lần5 lần4 lần
10/09/20174 lần2 lần5 lần1 lần2 lần3 lần3 lần2 lần2 lần3 lần
09/09/20172 lần2 lần4 lần4 lần2 lần2 lần5 lần2 lần3 lần1 lần
08/09/20174 lần3 lần4 lần2 lần3 lần1 lần5 lần1 lần1 lần3 lần
07/09/20176 lần3 lần2 lần2 lần3 lần2 lần2 lần4 lần1 lần2 lần
06/09/20173 lần2 lần3 lần3 lần2 lần1 lần4 lần4 lần3 lần2 lần
05/09/20171 lần1 lần6 lần2 lần0 lần6 lần5 lần1 lần2 lần3 lần
04/09/20173 lần1 lần2 lần0 lần4 lần2 lần4 lần3 lần4 lần4 lần
03/09/20172 lần6 lần4 lần3 lần4 lần1 lần1 lần2 lần0 lần4 lần
02/09/20174 lần3 lần2 lần3 lần3 lần2 lần2 lần4 lần2 lần2 lần
01/09/20172 lần3 lần1 lần7 lần3 lần1 lần5 lần2 lần2 lần1 lần
31/08/20171 lần3 lần3 lần3 lần1 lần2 lần4 lần3 lần5 lần2 lần
Tổng61 lần62 lần55 lần56 lần48 lần44 lần59 lần47 lần46 lần62 lần
Thống kê trong 20 ngày gần đây nhất.
Ngày\Đầu0123456789
19/09/20172 lần2 lần1 lần1 lần1 lần2 lần4 lần2 lần4 lần4 lần
18/09/20172 lần3 lần4 lần2 lần0 lần4 lần4 lần2 lần1 lần3 lần
17/09/20171 lần3 lần3 lần3 lần3 lần4 lần1 lần3 lần1 lần1 lần
16/09/20174 lần3 lần3 lần2 lần4 lần3 lần3 lần1 lần0 lần1 lần
15/09/20172 lần2 lần3 lần3 lần1 lần1 lần2 lần3 lần2 lần2 lần
14/09/20175 lần4 lần0 lần1 lần1 lần2 lần2 lần0 lần4 lần3 lần
13/09/20173 lần0 lần3 lần1 lần5 lần2 lần1 lần2 lần3 lần2 lần
12/09/20171 lần0 lần2 lần3 lần2 lần1 lần5 lần3 lần4 lần0 lần
11/09/20171 lần5 lần1 lần1 lần2 lần4 lần3 lần3 lần5 lần1 lần
10/09/20171 lần0 lần3 lần3 lần2 lần3 lần4 lần3 lần2 lần2 lần
09/09/20170 lần2 lần5 lần3 lần2 lần1 lần1 lần5 lần1 lần3 lần
08/09/20174 lần3 lần2 lần2 lần2 lần2 lần1 lần1 lần2 lần3 lần
07/09/20171 lần3 lần2 lần5 lần1 lần3 lần3 lần0 lần0 lần4 lần
06/09/20174 lần3 lần1 lần3 lần1 lần2 lần4 lần3 lần2 lần3 lần
05/09/20173 lần2 lần4 lần3 lần1 lần1 lần2 lần3 lần5 lần3 lần
04/09/20173 lần3 lần2 lần2 lần2 lần2 lần0 lần4 lần0 lần4 lần
03/09/20171 lần3 lần2 lần1 lần2 lần2 lần3 lần1 lần5 lần2 lần
02/09/20172 lần4 lần4 lần1 lần3 lần2 lần1 lần0 lần3 lần4 lần
01/09/20172 lần3 lần2 lần1 lần4 lần2 lần2 lần2 lần2 lần2 lần
31/08/20173 lần2 lần1 lần3 lần4 lần1 lần4 lần3 lần1 lần2 lần
Tổng58 lần60 lần48 lần57 lần56 lần60 lần51 lần44 lần47 lần59 lần