- TRANG SOI CẦU XỔ SỐ MIỀN BẮC CHUẨN NHẤT -

Thông báo từ ban quản trị

Website chúng tôi cung cấp các dịch vụ soi cầu lô, soi cầu đề... Con số được các chuyên gia soi cầu chọn lọc kỹ càng và được các anh em thống nhất. Chúng tôi sẽ giúp anh em đã từng xa bờ vào bờ cập bến..
Các anh em lưu ý: Dịch vụ soi cầu của chúng tôi không biết chính xác 100% kết quả, chúng tôi chỉ dựa vào kinh nghiệm, số liệu kết quả cũ để tìm ra 1 con số đẹp có thể về trong kết quả ngày hôm sau. Vì vậy lấy số hay không là quyền của bạn!!
Các bạn sẽ nhận được số từ 10h00 đến 18h00.
ANH EM NHANH TAY NHẬN NGAY SỐ VIP NÀO!

Liên hệ - Hỗ trợ

Hotline: 0943.901.282 - Hỗ trợ với trường hợp không nạp được thẻ và nạp thẻ mà ko lấy được số do hệ thống bị lỗi (Lưu ý: Chỉ nhận SMS).

Thống kê đầu đuôi loto

Biên độ ngày:

Khoảng ngày:

Thống kê trong 20 ngày gần đây nhất.
Ngày\Đầu0123456789
16/01/20185 lần2 lần3 lần4 lần0 lần1 lần3 lần2 lần5 lần2 lần
15/01/20182 lần2 lần6 lần0 lần5 lần1 lần1 lần2 lần3 lần5 lần
14/01/20183 lần3 lần2 lần6 lần6 lần0 lần2 lần3 lần2 lần0 lần
13/01/20181 lần6 lần0 lần3 lần1 lần6 lần6 lần2 lần1 lần1 lần
12/01/20184 lần3 lần2 lần3 lần3 lần2 lần2 lần1 lần4 lần3 lần
11/01/20184 lần3 lần3 lần2 lần2 lần2 lần0 lần5 lần4 lần2 lần
10/01/20182 lần3 lần2 lần4 lần4 lần3 lần0 lần3 lần5 lần1 lần
09/01/20181 lần1 lần3 lần2 lần1 lần2 lần7 lần2 lần5 lần3 lần
08/01/20184 lần3 lần0 lần4 lần2 lần5 lần2 lần2 lần2 lần3 lần
07/01/20183 lần0 lần4 lần0 lần3 lần3 lần3 lần3 lần5 lần3 lần
06/01/20180 lần4 lần3 lần2 lần2 lần1 lần3 lần7 lần2 lần3 lần
05/01/20183 lần4 lần2 lần1 lần2 lần2 lần5 lần3 lần1 lần4 lần
04/01/20181 lần3 lần4 lần4 lần2 lần4 lần1 lần4 lần1 lần3 lần
03/01/20183 lần2 lần4 lần0 lần0 lần4 lần4 lần4 lần4 lần2 lần
02/01/20182 lần1 lần1 lần5 lần3 lần2 lần2 lần2 lần5 lần4 lần
01/01/20183 lần4 lần3 lần3 lần4 lần3 lần2 lần2 lần1 lần2 lần
31/12/20172 lần1 lần6 lần1 lần5 lần2 lần2 lần2 lần4 lần2 lần
30/12/20171 lần2 lần4 lần6 lần2 lần4 lần2 lần2 lần2 lần2 lần
29/12/20173 lần2 lần6 lần2 lần4 lần2 lần2 lần4 lần2 lần0 lần
28/12/20174 lần1 lần2 lần1 lần4 lần3 lần1 lần5 lần4 lần2 lần
Tổng51 lần50 lần60 lần53 lần55 lần52 lần50 lần60 lần62 lần47 lần
Thống kê trong 20 ngày gần đây nhất.
Ngày\Đầu0123456789
16/01/20183 lần1 lần4 lần1 lần2 lần2 lần4 lần5 lần2 lần1 lần
15/01/20181 lần1 lần3 lần2 lần3 lần5 lần2 lần1 lần3 lần1 lần
14/01/20182 lần2 lần1 lần1 lần3 lần2 lần2 lần3 lần4 lần2 lần
13/01/20182 lần3 lần2 lần1 lần4 lần0 lần3 lần3 lần2 lần2 lần
12/01/20184 lần2 lần3 lần3 lần4 lần1 lần1 lần2 lần2 lần2 lần
11/01/20183 lần1 lần2 lần3 lần2 lần4 lần1 lần3 lần2 lần2 lần
10/01/20184 lần0 lần2 lần4 lần4 lần1 lần2 lần2 lần3 lần1 lần
09/01/20184 lần2 lần2 lần2 lần3 lần2 lần2 lần4 lần1 lần4 lần
08/01/20184 lần1 lần3 lần1 lần1 lần2 lần1 lần3 lần3 lần2 lần
07/01/20184 lần2 lần4 lần4 lần2 lần0 lần1 lần2 lần3 lần3 lần
06/01/20183 lần2 lần1 lần6 lần0 lần1 lần1 lần2 lần2 lần3 lần
05/01/20183 lần3 lần3 lần1 lần1 lần1 lần4 lần4 lần2 lần1 lần
04/01/20183 lần1 lần1 lần4 lần4 lần2 lần1 lần2 lần2 lần2 lần
03/01/20183 lần1 lần3 lần1 lần4 lần1 lần3 lần2 lần4 lần4 lần
02/01/20181 lần1 lần0 lần2 lần1 lần2 lần4 lần2 lần3 lần1 lần
01/01/20182 lần2 lần2 lần3 lần3 lần2 lần2 lần5 lần1 lần2 lần
31/12/20171 lần1 lần3 lần0 lần3 lần1 lần2 lần2 lần5 lần3 lần
30/12/20174 lần1 lần1 lần4 lần1 lần1 lần3 lần0 lần3 lần3 lần
29/12/20170 lần3 lần2 lần1 lần2 lần3 lần1 lần5 lần4 lần1 lần
28/12/20173 lần1 lần2 lần3 lần1 lần2 lần2 lần5 lần5 lần2 lần
Tổng59 lần62 lần49 lần67 lần51 lần35 lần55 lần60 lần58 lần44 lần